Category Archives: Uncategorized

Quản lý chất lượng và tiêu chuẩn của nước đá

Chất lượng nước đá có mặt trên thị trường hiện nay chưa được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm đúng mức. Đó là nguyên nhân khiến mỗi đợt rà soát lại phát hiện ra một lượng lớn các cơ sở sản xuất không đạt tiêu chuẩn. Để đảm bảo xưởng sản xuất có thể… Read More »

Top 2 dây chuyền lọc nước tốt nhất 2020

Trước tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Bảo vệ sức khỏe của con người là hết sức cần thiết. Những chiếc dây chuyền lọc, sản xuất nước luôn được nhiều hộ dân, các cơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm và lựa chọn.… Read More »