Monthly Archives: March 2016

hướng dẫn xử lý nước

hệ thống xử lý nước là một quá trình tạo nước thích hợp cho các ứng dụng của nó và trở lại trạng thái tự nhiên của nó. Vì vậy, xử lý nước cần thiết trước và sau khi ứng dụng của nó. Việc điều trị cần thiết phụ thuộc vào ứng dụng. Ví dụ,… Read More »

Lọc nước tinh khiết usapec

Cách lọc nước tinh khiết hiện nay có nhiều điểm đáng lưu ý, có thể loc nuoc tinh khiet từ nước ngọt, mặn, nước nhiễm phèn. Trước đây người ta thường dùng các biện pháp thủ công. Nhưng giờ đây người ta đã có những phương pháp công nghiệp hơn đó là các day chuyen… Read More »

Chung cư Hateco Xuân Phương

Chung cư Hateco Xuân Phương Chung cư Hateco Xuân Phương dự án bất động sản chung cư được mong chờ năm 2017 chuẩn bị được mở bán! “An cư lập nghiệp” vốn là một câu nói đã quen thuộc và phổ biến của người xưa. Quả đúng như vậy, để “an cư” tức là bạn… Read More »