Monthly Archives: June 2017

Dây chuyền lọc nước tinh khiết vacc 750

VACC 750 lít/ giờ là một trong bộ sản phẩm thiết bị lọc nước được lắp ráp và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 khắt khe hiện nay. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 750l/h được đăng kí thương hiệu VA, USApec số 250969 và 250970 tại cục sở hữu… Read More »

Dây chuyền lọc nước tinh khiết 400l

Là một trong bộ sản phẩm lọc nước được lắp ráp và quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2015 khắt khe hiện nay. Dây chuyền lọc nước tinh khiết 400l/h được đăng kí thương hiệu  VA, USApec số 250969 và 250970 tại cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Giới thiệu… Read More »