Monthly Archives: September 2017

Dây chuyền lọc nước tinh khiết VACC 2000

Trong vô vàn dây chuyền để lọc nước đóng chai, đóng bình hiện nay không phải dây chuyền nào cũng đảm bảo chất lượng. Trong khi đó thì nhiều vấn đề đang đe dọa đến sức khỏe của con người do việc sử dụng nước không đảm bảo vệ sinh, uống nước đã xử lý… Read More »

Dây chuyền lọc nước tinh khiết VACC 1800

Trước thực trạng nguồn nước đang bị ô nhiễm trầm trọng, con người ngày càng phải tìm những giải pháp để bảo vệ sức khỏe của mình. Nhiều người lựa chọn cách bảo vệ bản thân và người nhà bằng cách lựa chọn các phương pháp xử lý nước như xây các bể lọc, mua… Read More »