Monthly Archives: May 2018

Thanh lý dây chuyền lọc nước 1000 l/h

Nước uống đóng chai, đóng bình đang được nhiều người lựa chọn sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Chính vì vậy mà các đơn vị sản xuất không ngừng gia tăng năng suất và mở rộng quy mô sản xuất. Những công suất trước đây đã không còn đáp ứng đủ công suất sản… Read More »