Monthly Archives: August 2018

Dây chuyền lọc nước thông minh

Việc lắp đặt dây chuyền lọc nước thông minh tại nhà, trường học, bệnh viện, khu chung cư là sức cần thiết.  Bởi với khả năng xử lý nước, lọc nước  sẽ góp phần tạo sự yên tâm về vấn đề nước sạch để sử dụng, để ăn uống. Việc lắp đặt dây chuyền lọc nước… Read More »

Dây chuyền lọc nước cho trường học

Bạn đang muốn tìm mua một dây chuyền lọc nước cho trường học để cung cấp nước đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tập thể cán bộ nhân viên và học sinh trong trường. Bạn muốn bảo vệ sức khỏe của giáo viên, học sinh trong trường một cách tốt trước tình… Read More »