Monthly Archives: September 2018

Kiểm tra chất lượng nước có đảm bảo tiêu chuẩn không

Nước là thành phần không thể thiếu của sự sống. Mọi hoạt động của con người đều gắn liền với nước. Trong khi đó hiện nay tình trạng chất lượng nước đang gặp vấn đề. Nước có màu lạ, mùi lạ, bị vẩn đục… đang đe dọa tới sức khỏe của con người từng ngày,… Read More »